อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว กัญญาณี แสงลี ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ชนกภรณ์ โกศรี ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว สุพรรณี รจิตแก้ว รอการชำระเงิน
4 นาย สุรวิชญ์ สิงห์โตทอง รอการชำระเงิน
5 นางสาว สุธาสินี ภัสสร รอการชำระเงิน
6 นางสาว พาขวัญ พูนจิตรบริสุทธิ์ รอการชำระเงิน
7 นางสาว พาขวัญ พูนจิตรบริสุทธิ์ รอการชำระเงิน
8 นาง พรพิมล โพธิ์ศรี รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :