อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า (The Calibration of Calibrator)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย อนุสรณ์ มีทรัพย์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย ธนพล อนันต์ไพศาลกุล ชำระเงินแล้ว
3 นาย วราวุฒิ อินทร์แก้ว ชำระเงินแล้ว
4 นาย จักษ์กฤษท์ แก้วดี ชำระเงินแล้ว
5 นาย ศรัณย์ ชัยปัญญา ชำระเงินแล้ว
6 นาย ฐาณ์ภูมิ พัวพรสวรรค์ ชำระเงินแล้ว
7 พันจ่าเอก ณัฐวุฒิ ใจแสน ชำระเงินแล้ว
8 พันจ่าเอก เดวิท ทิคำ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว นิภาภรณ์ ตาลเงิน ชำระเงินแล้ว
10 นาย ปวเรศ โรจนกุล ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว ชญาภรณ์ นันท์นฤมิตร ชำระเงินแล้ว
12 นาย สุทธินันท์ ประวิงรัตน์ ชำระเงินแล้ว
13 นาย พชร เชียงจง ชำระเงินแล้ว
14 นาย วิจิตร จันทร์ทอง ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว รพีพร อรุณพราหมณ์ ชำระเงินแล้ว
16 นาย สุชาติ ยิ้มประไพ ชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
top กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :