อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 : 2016 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ชาลิสา นิลวรรณ์ รอการชำระเงิน
2 นาย พินิจ พุทธา รอการชำระเงิน
3 นาย นำชัย มณีคำ รอการชำระเงิน
4 นาย รุ่งทิวา ทวีทรัพย์ รอการชำระเงิน
5 นางสาว สุภาณีย์ โกสินทร์ รอการชำระเงิน
6 นาย อังคาร สร้อยมริด รอการชำระเงิน
7 นาย มาโนชน์ ศักดิ์วงค์ รอการชำระเงิน
8 นาย สุมัชชา ยินดีพบ รอการชำระเงิน
9 นางสาว พันธ์ทิพย์ ก๋งน้อย รอการชำระเงิน
10 นางสาว พัชรี มะณีรัตน์ รอการชำระเงิน
11 นางสาว ชุติมา มณีสา รอการชำระเงิน
12 นาย มาฆะ เลิศกาญจนศักดิ์ รอการชำระเงิน
13 นาย ศิลา ทองคำ รอการชำระเงิน
14 นาย ทองพูล พรรณา รอการชำระเงิน
15 นาย อิศรา สุรงค์เลิศ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :