อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สุวัฒน์ชัย แท่นศิลา รอการชำระเงิน
2 นาย พรเทพ มูลเมืองแสน รอการชำระเงิน
3 ดร. ปริยากร เพชรแก้ว รอการชำระเงิน
4 นางสาว อณิชญ์สร สามารถ รอการชำระเงิน
5 นาย ปวเรศ โรจนกุล รอการชำระเงิน
6 นางสาว ชญาภรณ์ นันท์นฤมิตร รอการชำระเงิน
7 นางสาว นิภาภรณ์ ตาลเงิน รอการชำระเงิน
8 นาย พงศกร บุณยาภรณ์ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :