อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507 : 2022 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย พินิจ พุทธา รอการชำระเงิน
2 นาย นำชัย มณีคำ รอการชำระเงิน
3 นาย รุ่งทิวา ทวีทรัพย์ รอการชำระเงิน
4 นางสาว สุภาณีย์ โกสินทร์ รอการชำระเงิน
5 นาย พรเทพ มูลเมืองแสน รอการชำระเงิน
6 นาย มาโนชน์ ศักดิ์วงค์ รอการชำระเงิน
7 นาย สุมัชชา ยินดีพบ รอการชำระเงิน
8 นาย ภูเมศร์ ขำเกิด รอการชำระเงิน
9 นาย ณัฐพงศ์ พูลภักดี รอการชำระเงิน
10 นาย ณัฐพงศ์ พูลภักดี รอการชำระเงิน
11 นาย สุริยะ เพชรบังเกิด รอการชำระเงิน
12 นาย สุริยะ เพชรบังเกิด รอการชำระเงิน
13 นาย สำเนียง นิลวิลาศ รอการชำระเงิน
14 นาย ศักดาชัย แหลมสั้น รอการชำระเงิน
15 นาย ปวลิต กิจทวี รอการชำระเงิน
16 นาย วรงค์ เยาวเรศเถกิงกิจ รอการชำระเงิน
17 นาง อรอุมา โชว์ทะเล รอการชำระเงิน
18 นาย ทองพูล พรรณา รอการชำระเงิน
19 นาย อิศรา สุรงค์เลิศ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :