อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบมาตรพลังงานไฟฟ้าแบบนอกสถานที่ (Onsite energy meter calibration)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว วรรณภา อิสสอาด รอการชำระเงิน
2 นาย นพรัต กาญจนประยุธ รอการชำระเงิน
3 นาย กิตติพงศ์ คงวัดใหม่ รอการชำระเงิน
4 นาย เทวินทร์ วุฒิเสลา รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
top กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :