อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย วีระเชษฐ น่วมสาลา รอการชำระเงิน
2 นาย สมฤดี ชุมมวล รอการชำระเงิน
3 นางสาว ศศิธร สุนทรานนท์ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :