อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย นคร สุขบำรุง ชำระเงินแล้ว
2 นาย ธนเดช ชัยมงคล ชำระเงินแล้ว
3 นาย สรัล รัตนวิเชียร ชำระเงินแล้ว
4 นาย ภัทรพล ภัทรกายะ รอการชำระเงิน
5 นาย สราวุธ เพชรศิริ รอการชำระเงิน
6 นาย ธีรภัทร บุญผาสุข รอการชำระเงิน
7 นาย สมชาย จันโททอง รอการชำระเงิน
8 นาย สุรเชษฐ์ ถาวรชาติ รอการชำระเงิน
9 นาย พรรษธร เหลืองวิไลย์ รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :