อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นัตยา สิงห์ปัญญา รอการชำระเงิน
2 นาย กรุง บุญญตา รอการชำระเงิน
3 นาย อมรชัย ภูมิวิเศษ รอการชำระเงิน
4 นาย สุธานนท์ สุปินะ รอการชำระเงิน
5 นาย นริศร คงไพรขลา รอการชำระเงิน
6 นาย วรวัฒน์ วัชรทัศนกุล รอการชำระเงิน
7 นาย ์ณัฐกิตติ์ ประเสิรฐคงแก้ว รอการชำระเงิน
8 นาย วุฒิพงศ์ ขาวงาม รอการชำระเงิน
9 นาย นพฤทธิ์ ศรีสมัย รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :