อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย วิศรุตน์ คุตจำเนียร รอการชำระเงิน
2 นาย วิศรุตน์ คุตจำเนียร รอการชำระเงิน
3 นาย พิเชษฐ ทองสี รอการชำระเงิน
4 นาย พยนต์ ศิริมุณี รอการชำระเงิน
5 นาย พรทวี พละศักดิ์ รอการชำระเงิน
6 นาย ศรายุทธ สุทธิโยธา รอการชำระเงิน
7 นาย ปวลิต กิจทวี รอการชำระเงิน
8 นาย วรงค์ เยาวเรศเถกิงกิจ รอการชำระเงิน
9 นางสาว รัตติกาล เหรียญทองวัฒนา รอการชำระเงิน
สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :