บริการฝึกอบรม

 

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

Training Course NIMT

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม)
โทรศัพท์ :  0 2026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ :  081 840 2902
E-mail :  training@nimt.or.th
Facebook :  www.facebook.com/TrainingNIMT