- หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน

- การชำระเงินค่าอบรมต้องได้รับ e-mail แจ้งยืนยันการลงทะเบียนและกรุณาการชำระเงิน เท่านั้น หากชำระเงินก่อนทางสถาบัน "ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี"

- ค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการ สำหรับเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ โดยยกเว้นธนาคารอื่นหรือชำระเงินผ่านระบบบัญชี corporate banking ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
top กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :