คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

สัมมนาทางวิชาการในงานอินเตอร์แมคและงานซับคอนไทยแลนด์ 2024

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางเคมี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15-12.00 น.(ลงทะเบียน 09.00 น.) ณ ห้อง MR 218 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

58

2 การสอบเทียบความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมัน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.15-16.00 น.(ลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้อง MR218 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

22

3 การใช้งาน บำรุงรักษา และทวนสอบเครื่องมือวัดด้านมิติพื้นฐาน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15-12.00 น.(ลงทะเบียน 09.00 น.) ณ ห้อง MR 219 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

71

4 ขั้นตอนการขอการรับรอง ISO/IEC17025 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.15-16.00 น.(ลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้อง MR219 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

72


สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :