คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 3 ต.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11


2
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 3 ต.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


3
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,565.00 7 ต.ค.65
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

30


4
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017) อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 2,929.00 11 ต.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

30

5 การสอบเทียบ Laser Power Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. ณ อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
15 8,560.00 11 ต.ค.65 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8


หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :