คำเตือน!

หากมีผู้สำรองที่นั่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ “สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฝึกอบรมสำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน”

สิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1. สิทธิการนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะสามารถนับชั่วโมงวิชาชีพ CPD ได้อย่างต่อเนื่อง

อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ตุลาคม 2566 – สิงหาคม 2567 สถานที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า) รูปแบบ Online และนอกสถานที่

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)

1
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (ตามข้อกำหนด ISO17025:2017) รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 22-23 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 8 เม.ย.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

32

2 การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า (The Calibration of Calibrator) อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 8 เม.ย.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

3 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยปริมาณทางไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 25-26 เมษายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 8 เม.ย.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

24

4 การสอบเทียบ pH meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,750.00 23 เม.ย.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

20

5 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 : 2016 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 23 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

15

6 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด (Calibration Procedure for Medical Measuring Device of Therapeutic Ultrasound) อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 22 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5


7
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 14001 และ ISO 45001 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 22 เม.ย.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

32


8
การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี อ่านรายละเอียด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,920.00 25 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

9 การประยุกต์ใช้ Ms Excel สำหรับงานสอบเทียบและการควบคุมคุณภาพ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
30 4,690.00 29 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

30

10 การสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

11 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลวโดยวิธีมาสเตอร์มิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

12 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

13 การสอบเทียบมาตรพลังงานไฟฟ้าแบบนอกสถานที่ (Onsite energy meter calibration) อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

14 การสอบเทียบและจัดการเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
30 2,530.00 30 เม.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

15 การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Power Meter) อ่านรายละเอียด
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 3 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

16 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (AMV) อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 5,210.00 9 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

12

17 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับทดสอบ (Uncertainty of Measurement for Testing) อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 9 พ.ค.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

25


18
ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 1,637.00 15 พ.ค.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

32

19 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 15 พ.ค.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

25

20 หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

21 การสอบเทียบเครื่องทดสอบความแข็งชนิดร็อคเวลตามมาตรฐาน ISO 6508:2015 และ ASTM E18-22 อ่านรายละเอียด
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
6 20,270.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

22 แนวทางในการกำหนดค่าอ้างอิง การประเมินความเป็นเนื้อเดียวกัน และ การประเมินความเสถียรของ วัสดุอ้างอิง ตาม ISO Guide 35: 2017 อ่านรายละเอียด
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

23 การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507 : 2022 และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

19


24
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 4 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

10

25 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 9,205.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9


26
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 4 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

16

27 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 4,690.00 15 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

28 หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 อ่านรายละเอียด
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 22 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

29 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน อ่านรายละเอียด
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 7,630.00 22 พ.ค.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

27

30 การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ อ่านรายละเอียด
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 3,750.00 22 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

6

31 การสอบเทียบเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 22 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

32 การตรวจสอบและการทวนสอบเครื่องมือทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 23 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2


33
การใช้งานและการทวนสอบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
20 1,920.00 23 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

34 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยวิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo method) อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 7,630.00 27 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

35 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 7,630.00 27 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

3

36 การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 27 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

37 การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ อ่านรายละเอียด
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 27 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

38 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 30 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

39 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของเครื่องมือวัดทางด้านมิติ อ่านรายละเอียด
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
30 4,690.00 30 พ.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

5

40 การสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วชนิดแสงเลเซอร์ อ่านรายละเอียด  
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 5,210.00 30 พ.ค.67
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

41 การประยุกต์ใช้หลักสถิติเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
30 4,690.00 4 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

42 ข้อกำหนดระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตาม ISO 17034: 2016 อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
20 5,210.00 4 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

2

43 การทวนสอบหลอดรังสียูวีด้วยมาตรรังสียูวี อ่านรายละเอียด
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
15 3,750.00 4 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

44 การสอบเทียบถังปริมาตรมาตรฐาน ด้วยวิธี Transfer method อ่านรายละเอียด  
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 5 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

45 หลักการใช้งานและการทวนสอบเครื่องมือวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 7,020.00 5 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

46 การสอบเทียบเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Harmonics and Flicker) อ่านรายละเอียด
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 5 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

47 การสอบเทียบ Laser Power Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 10 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

48 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ห้อง Training Room ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 6,820.00 10 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

49 การจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 รุ่น 2 อ่านรายละเอียด
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
24 4,690.00 12 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

50 การประยุกต์ใช้ความไม่แน่นอนในการวัด สำหรับการสอบเทียบและการจัดการเครื่องมือวัด อ่านรายละเอียด  
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
24 4,690.00 12 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

11

51 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลเซอร์และความปลอดภัยในการใช้งาน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 28 มิถุนยายน 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 2,810.00 14 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

52 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 การนำไปใช้และการตรวจติดตามภายใน อ่านรายละเอียด
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
30 4,690.00 20 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

8

53 การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

14

54 การตรวจวัดคุณสมบัติทางแสงของอุปกรณ์ส่องไฟที่ใช้บำบัดรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิดตามมาตรฐาน IEC 60601-2-50 Edition 2.1 2016-04 อ่านรายละเอียด
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
15 3,750.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1

55 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันชนิดอ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
20 2,810.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

13

56 การสอบเทียบเครื่อง Vibration Meter อ่านรายละเอียด
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 8,910.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

4

57 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น 2 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 6,291.00 24 มิ.ย.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9

58 การทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวี: การออกแบบ หลักการวัด และการประเมินสมรรถนะเบื้องต้น อ่านรายละเอียด
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
15 7,020.00 1 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

59 การสอบเทียบ Infrared Thermometer (หลักสูตร 3 วัน) อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
15 10,300.00 3 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

7

60 การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM) อ่านรายละเอียด
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10 13,090.00 3 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

9


61
การวัดและทดสอบค่า sound absorption coefficients ของวัสดุทางเสียง อ่านรายละเอียด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
10 4,019.00 9 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


62
การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 3 อ่านรายละเอียด
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. แบบออนไลน์ (Online)
30 3,052.00 9 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0

63 การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์ อ่านรายละเอียด
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00–16.30 น. รูปแบบ Hybrid Learning (เลือกเข้าร่วม On-site ชั้น 3 อาคารพัฒนาระบบรางฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ Online)
15 7,020.00 9 ก.ค.67 เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

1


สัมมนาทางวิชาการในงานอินเตอร์แมคและงานซับคอนไทยแลนด์ 2024

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางเคมี อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15-12.00 น.(ลงทะเบียน 09.00 น.) ณ ห้อง MR 218 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

58

2 การสอบเทียบความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมัน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.15-16.00 น.(ลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้อง MR218 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

22

3 การใช้งาน บำรุงรักษา และทวนสอบเครื่องมือวัดด้านมิติพื้นฐาน อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15-12.00 น.(ลงทะเบียน 09.00 น.) ณ ห้อง MR 219 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

71

4 ขั้นตอนการขอการรับรอง ISO/IEC17025 อ่านรายละเอียด  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.15-16.00 น.(ลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้อง MR219 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

72


สัมมนาทางวิชาการในงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

# หัวข้อ จำนวนรับ
(คน)
ค่าลงทะเบียน
รวม VAT (บาท)
ชำระ
ภายในวันที่
ลงทะเบียน จำนวน
ผู้สมัคร
(คน)
1 การจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เบื้องต้น  
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.(ลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
50 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปิดการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อ

0


สมัครสมาชิก แจ้งชำระเงิน ใบเสนอราคา van van2 van3
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 02 026 5400 ต่อ 8301-3
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :